சர்வதேச மகளிர் தினக் கூட்டுத் தியானம், கலந்துரையாடல் மற்றும் சிகிச்சை முகாம்.கோயம்புத்தூரில் சர்வதேச மகளிர் தினக் கூட்டுத் தியானம், கலந்துரையாடல் மற்றும் சிகிச்சை முகாம்.

International Women’s Day group meditation, discussion, and healing camp at Coimbatore.
Race Course Park, Near Income Tax Office Road
Coimbatore, Tamil Nadu, India
08, Sun Mar 2020 10:00 AM - 01:00 PM
To Top