நமது தேவைகளை நிறைவேற்ற பிரபஞ்சம் காத்திருக்கிறது.

மனிதன் விரும்பும் அனைத்தும் அவனுக்குக் கிடைக்குமா? அவனது ஆசைகள் நிறைவேற அவன் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா? கடவுளும் இயற்கையும் எந்த வகையில் மனிதனுக்கு உதவுவார்கள்? இவ்வாறான  கேள்விகளுக்கு விளக்கம் புரிய ஒரு உதாரணம் கூறுகிறேன்.

ஒரு விவசாயி கால நேரம் கருதாமல் கடுமையாக உழைப்பதின் நோக்கமென்ன? அவரின் தேவையென்ன? ஒரு விவசாயியின் மிகப்பெரிய ஆசை போதிய விளைச்சல் மட்டும்தானே?. அவர் ஆசைப்பட்டதைப் போலவே வயல் முழுவதும் நெற்கதிர்கள் விளைந்து நிற்கின்றன. அவரின் தேவை நிறைவேறுகிறது.

அந்த விளைச்சலை உண்டாக்க, நேரடியாக அந்த நெற்கதிர்களுக்கு அவர் எதையாவது செய்தாரா? அந்த நெற்பயிர்களுக்கும் அவருக்கும் ஏதாவது நேரடி தொடர்புகள் உள்ளனவா? எதுவும் கிடையாது, ஆனாலும் அவர் ஆசைப்பட்ட விளைச்சல் உருவாகிறது.

அப்படியென்றால், அந்த நெற்பயிர்கள் உருவாக அவர் எதுவும் செய்யவில்லையா? என்றால்... செய்யாமல் எப்படி இருப்பார்? கால நேரம் பார்த்து சரியான நேரத்தில், முறையாக நிலத்தை உழுதார், நீர் பாய்ச்சினார், நெல் மணிகளைத் தூவினார், தேவைப்படும்போதெல்லாம் நீர் விட்டார், இயற்கை உரம் போட்டார், களை எடுத்தார், நெற்பயிர்கள் உருவாகத்  தேவையான சூழ்நிலைகளை மட்டும் சரியாக அமைத்துத் தந்தார். இயற்கை அவருக்கு உதவி செய்தது. அவரின் உழைப்புக்கு ஊதியம் கிடைத்தது, அவர் ஆசைப்பட்ட விளைச்சல் உருவானது. மற்றபடி அந்த நெற்பயிர்களுக்கும், அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமுமில்லை. இதுதான் மனித வாழ்க்கை.

மனிதனுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் பிரபஞ்சம் வழங்கும். அவனின் தேவைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும். ஆனால் அதன் மீது அவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. மனிதனுக்கு ஆசைப்படும் அதிகாரமுண்டு.  ஆனால் எனக்கு அது வேண்டும், இது வேண்டும் என்று கேட்கும் அதிகாரம் மனிதனுக்குக் கிடையாது. மனிதன் எதற்காக உழைக்கின்றானோ, அது மட்டுமே அவனுக்குக் கிடைக்கும். நல்லதோ, கெட்டதோ, எதற்காக உழைத்தாலும் பிரபஞ்சம் உதவி செய்யும், அது நிச்சயமாக  வழங்கப்படும். எந்த மனிதனின் வாழ்க்கையிலும்  கடவுளும், இயற்கையும் குறுக்கிட மாட்டார்கள். மனிதர்கள் தனக்குத் தேவையானவற்றை தானே தேடிக்கொள்ளும் முறையில்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

இந்த இரகசியத்தைப் புரிந்துக் கொள்ளாமல் ஆசைகளை மட்டும் உருவாக்கிக் கொள்வதில் எந்த பயனுமில்லை. உங்களின் தேவைகள்  நிறைவேற, உங்களால் இயன்ற உழைப்பை மட்டும் வழங்குங்கள். எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாதீர்கள், பயப்படாதீர்கள். நீங்கள் நினைத்தவை நிச்சயம் நிறைவேறும்.

குறள் 619:
தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும், முயற்சிதன்மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.


To Top