ஹோலிஸ்டி ரெய்கி

இன்றைய காலகட்டத்தில் ஏறக்குறைய 64 வகையான ரெய்கி கலைகள் வழக்கத்தில் உள்ளன. அவற்றில் ஒரு பிரபல்யமான ரெய்கி கலைதான் குண்டலினி ரெய்கி. இந்த ரெய்கி முறை மிகவும் எளிமையானது. ரெய்கி சின்னங்களோ, மந்திரங்களோ, சிக்கலான நடைமுறைகளோ எதுவுமே இல்லாமல் எளிமையாக பிரபஞ்ச ஆற்றலை உள்வாங்குவதின் மூலமாகவும்; குண்டலினி சக்தியை மூலாதாரத்திலிருந்து சஹஸ்ராரம் சக்கரத்துக்கு கொண்டுசெல்வதின் மூலமாகவும் நாம் நினைப்பதை அடையக்கூடிய மற்றும் செய்யக்கூடிய ரெய்கி முறையாகும்.

மனத் தூய்மையுடன் நல்ல நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தும் போது இந்த ரெய்கி நல்ல பலனைத் தரும். கைகளை காட்டும் போதே எண்ணத்தில் நினைப்பதை செயல்படுத்தும் ஆற்றல் இந்த ரெய்கிக்கு உள்ளது. இந்த ரெய்கி முறையுடன் சிறிது உடலியல், வாழ்க்கை முறைகள், மற்றும் கர்ம கோட்பாடுகள் போன்றவற்றை இணைத்து நான் வடிவமைத்தக் கலை தான் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி.

ஹோலிஸ்டிக் என்ற வார்த்தைக்கு “முழுமை” என்று பொருளாகும். ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கிப் பயிற்சி, மனித வாழ்க்கையின் அனைத்துத் தேவைகளையும், சூழ்நிலைகளையும் உள்ளடக்கியிருப்பதால் இதற்கு “ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி” என்று பெயரிட்டுள்ளேன்.

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி மனிதர்களின் வாழ்க்கைக்கும், ஆரோக்கியத்துக்கும், அமைதிக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும், முழுமையான வழிகாட்டியாகவும் உறுதுணையாகவும் இருக்கும். ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி, ஆற்றல், சக்தி, உடல், மனம், புத்தி, அலைகள், அதிர்வுகள், ஆன்மா, ஆன்மீகம் என பலவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். மகிழ்ச்சியான மனித வாழ்க்கைக்கான முழுமையான தீர்வையும் கொடுக்கும்.

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.