ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியினால் அடையக் கூடிய நன்மைகள்


முறையாக ரெய்கி தீட்சைப் பெற்று, ரெய்கியை பயிற்சி செய்யும்போது தனி நபர் வாழ்க்கையில் அடையக்கூடிய நன்மைகள்.

1. மனம் எப்போதும் அமைதியாகவும், சாந்தமாகவும் இருக்கும்.

2. புத்திக்கூர்மை அதிகரிக்கும். எந்த விசயத்தையும் எளிதாகப் புரிந்துக் கொள்ள முடியும்.

3. ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படும். தற்போது நோய்கள் கண்டவராக இருந்தால் அவர்களின் நோய்கள் குணமாகி ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

4. செல்வம் சேர்ப்பது எளிதாக இருக்கும்.

5. குடும்பத்தாரிடமும், சமுதாயத்திடமும் அவரின் மரியாதையும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும்.

6. முகம் வெளிச்சமாகவும், பிரகாசமாகவும் இருக்கும்.

7. ஆண்மை, பெண்மை ஆற்றல் அதிகரிக்கும். இல்லற வாழ்க்கையில் திருப்தி கிடைக்கும்.

8. பிரபஞ்சத்திடமிருந்து வழிகாட்டுதல்கள் கிடைக்கும்.

9. உடல் மற்றும் மனதின் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

10. ஆரா தெளிவாகவும், சுத்தமாகவும் இருக்கும்.

11. தீய சக்திகளும், செய்வினைகளும் எளிதில் நெருங்க முடியாது.

12. அவர்களை சுற்றியிருக்கும் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் தூய்மையாகிவிடும்.

13. ஆரோக்கியம் குறைவாக இருந்தால், விரைவாக குணமடைவார்கள்.

14. உடல் பலமாகவும் வீரியமாகவும் இருக்கும்.


முறையாக ரெய்கி தீட்சைப் பெற்று, ரெய்கியை பயிற்சி செய்யும்போது குடும்பம், உறவுகள் மற்றும் சமுதாயத்தில் உண்டாகும் மாற்றங்கள்.

1. இந்த பூமியில் அவர்கள் செய்ய வேண்டியக் கடமைகள் எளிதில் புரிந்துவிடும்.

2. கணவன் மனைவிக்கிடையில் அன்பும், புரிதலும் அதிகரிக்கும்.

3. குடும்பத்தினர்கள் மத்தியில் அன்பும், உறவும் அதிகரிக்கும்.

4. பிள்ளைகள் உடனான உறவின் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

5. நண்பர்களுக்கிடையில் மரியாதை கிடைக்கும், முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.

6. வாடிக்கையாளர்கள் இவர்களுடன் விருப்பத்துடனும் நம்பிக்கையுடனும் வியாபாரம் செய்வார்கள்.

7. சமுதாயத்தில் மதிக்கப்படுவார்கள், முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.

8. விலங்குகளுடனும், தாவரங்களுடனும் நெருக்கம் உண்டாகும்.

9. இந்த பூமியில் நடந்துக் கொண்டிருக்கும் விசயங்களும், நடக்கப்போகும் விசயங்களும் இவர்களுக்கு மறைமுகமாக உணர்த்தப்படும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.