ரெய்கி தீட்சை பெற்ற பின்னர்

ரெய்கி தீட்சை பெற்ற பின்னர், சக்தியில் உண்டாகும் மாற்றங்கள்

ரெய்கி தீட்சை பெற்ற பிறகு மாணவரின் சக்தி நிலையில் பல மாறுதல்கள் உண்டாகும். உடலும், மனமும், சக்தியும் பலம் பெறும். கீழே உள்ள படங்களில் ஒவ்வொரு தீட்சைக்கு பிறகும் உண்டாகக் கூடிய சக்தி நிலை மாற்றங்களை காணலாம். இந்த மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் மாறுபடலாம்.முதல் இரண்டு கட்ட தீட்சைகளை பெற்ற மாணவர்கள் அடையும் நன்மைகள்:

1. தன் உடலில் இருக்கும் தீய ஆற்றல்களை சுயமாக சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம்.

2. தனது ஆராவையும் மற்றவர்களின் ஆராவையும் சுத்தம் செய்யலாம்.

3. கட்டிடங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் பொருட்களில் இருக்கும் தீய ஆற்றல்களை வெளியேற்றலாம்.

4. மனிதர்களுடனும் மற்ற உயிர்களுடனும் நல்ல தொடர்புகள் உண்டாகும்.

5. பொருளாதாரம் மேம்படும்.

6. ஆரோக்கியமாகவும், அமைதியாகவும், நிம்மதியாகவும் வாழலாம்.

7. தனது நோயையும் தன் குடும்ப உறுப்பினர்களின் நோய்களையும் குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

8. ஆற்றல்களை சக மனிதர்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்ளலாம்.

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.