கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற மாணவர்களும் மாஸ்டர்களும் சில பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். தினமும் தியானம் செய்ய வேண்டும். மூச்சு பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும். இயற்கையோடு இணைந்து உறவாட வேண்டும். தெரிந்த ஆன்மீக பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். தொழுகை, வழிபாடுகள், பிரார்த்தனைகள் போன்றவற்றில் ஈடுபட வேண்டும். மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை கவனிக்க வேண்டும். உடல், மனம், ஆரா, சக்ரா மற்றும் மனதில் உண்டாகும் மாற்றங்களை உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும்.

தியானம், மூச்சு பயிற்சிகள், தொழுகை, வழிபாடுகள், பிரார்த்தனைகள், உச்சாடனைகள் போன்றவை மனதை ஒருநிலைப் படுத்தவும், உடலின் ஆற்றல், ஆரா, சக்ரா, மற்றும் குண்டலினி சீராக செயல்படவும் உதவும். 
« PREV
NEXT »

No comments