ரெய்கியும் அன்பும் ஒன்றுதான்

ரெய்கியை பயிற்சி செய்யும் நபர்கள் அனைத்து உயிர்களிடமும் அன்பாக இருக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனின் மீதோ, விலங்கின் மீதோ, தாவரத்தின் மீதோ, அன்பு செலுத்துவதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் தேவையில்லை. நமது இருப்பே அன்பின் வடிவமாக இருக்க வேண்டும். இவர்கள் என் பெற்றோர்கள், இவர்கள் என் சகோதர சகோதரிகள், இவர்கள் என் உறவினர்கள், இவர்கள் என் நண்பர்கள், என்று எந்த ஒரு காரணமும் இன்றி அனைவர் மீதும் அன்பும், கருணையும், பொழிய கூடிய நபராக நாம் இருக்க வேண்டும். ஒரு உயிரினத்தின் மீது அன்பும் கருணையும் செலுத்துவதற்கு, அந்த உயிரினத்தின் உடலில் குடி கொண்டிருக்கும் உயிரே போதுமானதாகும். நம் உடலில் ஓடும் உயிர்தானே அந்த உடலிலும் ஓடுகிறது.

என் பெற்றோர்கள், என் சகோதர சகோதரிகள், என் உறவினர்கள், என் நண்பர்கள், என் மதத்தைச் சார்ந்தவர்கள், என் ஜாதியைச் சார்ந்தவர்கள், என் ஊரைச் சார்ந்தவர்கள் என்ற காரணத்துக்காக அன்பு செலுத்துவது ஒரு சாதாரண விசயம். அந்த அன்புக்கு பின்னால் ஒரு தேவையும், ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வும் இருக்கும். அதே நேரத்தில் நமக்கு எந்த கைமாறும் செய்ய முடியாத பலகீனமான மனிதர்களின் மீதும், விலங்குகள், பறவைகள், தாவரங்களின் மீதும் நாம் காட்டும் கருணையும், பரிவும், பாசமும் தான் உண்மையான அன்பின் வடிவமாகும்.

அனைவர் மீதும் அன்பு செலுத்துங்கள் 
1. அனைவர் மீதும் காரணமின்றி அன்பு செலுத்துங்கள்.
2. அனைவருடனும் கருணையுடனும் பரிவுடனும் நடந்துக் கொள்ளுங்கள்.
3. அனைத்து விலங்குகள் மீதும் கருணையுடனும் பரிவுடனும் நடந்துக் கொள்ளுங்கள்.
4. எல்லா தாவரங்களின் மீதும் கருணையுடனும் பரிவுடனும் நடந்துக் கொள்ளுங்கள்.
5. இயற்கையின் மீது கருணையுடனும் பரிவுடனும் நடந்துக் கொள்ளுங்கள்.
6. இறைவன் மீது அன்புடன் இருங்கள்.

இந்த உலகமே அன்பை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் பிற உயிர்களின் மீது அன்புடனும், கருணையுடனும், இருக்கும் போது. இயற்கையும் இறைவனும் உங்களின் மீது அன்புடனும் கருணையுடனும் இருப்பார்கள். இந்த உலகில் நீங்கள் எதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறீர்களோ அதுதான் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும். நல்லதோ கெட்டதோ நீங்கள் கொடுக்கும் அத்தனையும் பல மடங்காக உங்களிடம் நிச்சயமாக ஒரு நாள் திரும்ப வரும். 

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.