ரெய்கி எவ்வாறு செயல்படுகிறது


ரெய்கி ஆற்றல் மிகவும் நேர்த்தியுடனும், புத்தி கூர்மையுடனும் செயல்படுகிறது. அது மனிதர்களின் உடலில் நுழைந்ததும் அதை அனுப்பிய மாஸ்டரின் கட்டளைக்கு ஏற்ப செயல்பட தொடங்கும். அந்த ஆற்றல் நுழைந்த மனிதரின் தேவைகளை ஆராய்ந்து, அவற்றை பூர்த்தி செய்ய தேவையானவற்றை செய்யத் தொடங்கும்.

மருத்துவ தேவைக்காக இந்த ஆற்றல் பணிக்கப்பட்டால், தொடக்கத்தில் ரெய்கி அந்த நோயாளியின் வலிகளையும், வேதனைகளையும் குறைக்கத் தொடங்கும். அதை தொடர்ந்து அந்த நோயாளியின் நோய்க்கான காரணத்தை கண்டறிந்து அதை சரி செய்யும். அதை தொடர்ந்து அந்த நோயாளியின் ஆரா, சக்தி, சக்ராக்கள், மனம், மற்றும் உடலை முழுமையாக குணப்படுத்தும். இதற்கு சில கால தவணை ஆகலாம். பல முறை ரெய்கி சிகிச்சையும் தேவைப்படலாம்.

ரெய்கி ஒரு மனிதருக்கோ, விலங்குக்கோ, பொருளுக்கோ, கட்டடத்துக்கோ அனுப்பப்படும் போது, அது அந்த மனிதரிடமோ, விலங்கிடமோ, பொருளிடமோ, கட்டடத்திலோ, இருக்கும் குறை நிறைகளை சரி பார்த்து அவற்றை சரி செய்யும். அதை தொடர்ந்து அங்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சக்தி குறைபாடுகளை சரி செய்யும். ரெய்கியிடம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பணித்தால் போதும். அதை எவ்வாறு செய்யவேண்டும் என்று அதுவே தீர்மானிக்கும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.