மனிதர்களின் பிறப்பில் வேற்றுமைகளும் ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருப்பது ஏன்?

மனிதர்களின் பிறப்பில் வேற்றுமைகளும் ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருப்பது ஏன்? சில மனிதர்கள் வசதியான குடும்பத்திலும், மனிதர்கள் ஏழ்மையான குடும்பத்திலும் பிறப்பது ஏன்? அறிவு, திறமை, புத்திக் கூர்மை, நிம்மதி, மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம், உடல் அமைப்பு, செல்வம், அத்தனையும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் மாறுபடுவது ஏன்?

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.