எதிரிகளையும் நேசியுங்கள்

மனதில் கோபத்தையும், வெறுப்பையும், பழிவாங்கும் எண்ணத்தையும், சேர்த்து வைப்பது, யாரோ ஒருவர் செய்த தவறுக்காக உங்களுக்கு நீங்களே தண்டனை கொடுத்துக் கொள்வதற்கு சமமாகும். சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள் மனதில் கோபத்தையும், வெறுப்பையும் சேர்த்து வைப்பதனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைத்துவிட போகிறது? அந்த நிகழ்வை நினைத்து நினைத்து வேதனையை அனுபவிப்பது என்னவோ நீங்கள் மட்டும்தான். உங்களுக்கு வேதனையை உருவாக்கியவன் எங்கேயோ மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறான். தப்பு செய்தவன் மகிழ்ச்சியாக வாழும் போது, அந்த துரோகத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நீங்கள் ஏன் வேதனையில் வாட வேண்டும்?

மனதில் கோபத்தையும், வெறுப்பையும், பழிவாங்கும் எண்ணத்தையும், சேர்த்து வைப்பது உடலின் சக்தியை குறைக்கிறது. மனதின் ஆரோக்கியத்தையும், உடலின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கிறது. மனதிலும் உடலிலும் நோய்கள் உருவாக காரணமாக இருக்கிறது. பழைய விசயங்களை மறந்துவிடுங்கள், எதிரிகளை மன்னித்துவிடுங்கள். துன்பங்களில் இருந்து உங்களுக்கு நீங்களே விடுதலை அழித்துக் கொள்ளுங்கள்.
  
எதிரிகளை மன்னிக்கும் வழிமுறைகள் 
1. எதிரியின் முகத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
2. அவரின் பெயரை சொல்லி அழையுங்கள்.
3. அவர் செய்த தவறுகளை நினைத்துக் பாருங்கள்.
4. இப்போது அவர் செய்த தவறுகள் அனைத்தையும் மனதார மன்னியுங்கள்.
5. உங்கள் எதிரியின் பெயரை கூறி, உங்களை மனதார மன்னித்து விட்டேன் என்று அவரிடம் அறிவித்துவிடுங்கள்.
6. எதிரிக்கு உங்களின் அன்பை பரப்புங்கள். 

எதிரிகளை மன்னிப்பது கடினம்தான் ஆனால் எதிரிகளை மன்னிப்பதின் மூலமாகத்தான் நீங்கள் மன நிம்மதியை அடைய முடியும். உங்கள் மனதில் ஒரு எதிரியை நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் வரையில் சூட்சம நிலையில் நீங்களும், உங்கள் எதிரியும், அவர் செய்த துரோகமும் இணைக்கப் பட்டிருக்கிறீர்கள். மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் எதிரியும் அவர் செய்த தவறுகளும் உங்கள் நினைவில் தோன்றி உங்கள் நிம்மதியை கெடுத்துக் கொண்டே இருக்கும்.

ஒரு எதிரியை மன்னிக்கும் போது நீங்கள் உங்களை அவரிடம் இருந்தும், அவர் செய்த துரோகத்தில் இருந்தும் விடுவித்துக் கொண்டு நிம்மதியையும், மகிழ்ச்சியையும், மன அமைதியையும் அடைகிறீர்கள். மனம் அமைதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

"எதிரிகளின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் கோபம், எதிரி விரும்பும் வகையில் நமது சக்தியை கரையச் செய்யும்” - தோபாபேட


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.