1. ரெய்கியை எந்த ஒரு முன் அனுபவமுமின்றி அனைவரும் எளிதாக கற்றுக் கொள்ளலாம்.

2. ரெய்கியை பயிற்சி செய்பவர்கள் தனக்கும், தன் குடும்பத்தாருக்கும், மற்ற மனிதர்களுக்கும், விலங்குகளுக்கும், தாவரங்களுக்கும், ரெய்கியை கொண்டு உதவிகள் புரியலாம்.

3. ரெய்கியை கொண்டு உடல், மனம், புத்தி, சக்தி, என அனைத்து தொந்தரவுகளையும் குணப்படுத்தலாம். அவற்றின் ஆற்றல்களையும் அதிகரிக்கலாம்.

4.வாழ்க்கையின் தரமும் பொருளாதாரமும் மேன்மை அடையும், முயற்சிகள் வெற்றிபெறும்.

5. பிரச்சனைகளில் இருந்து வெளிவரவும், வாழ்க்கையில் முன்னேறவும், அவரின் நியாயமான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் உறுதுணையாக இருக்கும்.

6. குடும்பத்தாருடனும், சக மனிதர்களுடனும், உறவுகள் மேம்படும்.

7. அக்குபங்சர், அக்குபிரஷர், இயற்கை வைத்தியம், போன்ற மருத்துவ முறைகளை பின்பற்றும் மருத்துவர்களுக்கு அவர்களின் நோயாளிகள் விரைவாக குணமாக உதவும்.

8. இயற்கையுடனும் பிரபஞ்சத்துடனும் உறவுகள் மேம்படும்.

9. அவரை சுற்றியிருக்கும் எதிர்மறை ஆற்றல்கள் சுத்தமாகும். ஆரா தெளிவாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கும். தீய சக்திகளும் செய்வினைகளும் எளிதில் நெருங்க முடியாது.