கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

ரெய்கி சிகிச்சை


ரெய்கி சிகிச்சை என்பது வெறும் ஆற்றலை மட்டுமே துணையாக கொண்டு செய்யப்படும் சிகிச்சையாகும். மனிதனின் முழு உடலும் மனமும் ஆற்றலில் இருந்தே உருவானவையே. மனிதனுக்கு ஆற்றல் குறையும் போதும், ஆற்றல் சீர்கேடு அடையும் போதும் மட்டுமே நோய்களும் மனநல பாதிப்புகளும் உருவாகின்றன.

ஒரு மனிதனின் உடலுக்குள் இயற்கையின் உதவியைக் கொண்டு, ரெய்கி ஆற்றலை செலுத்தும் போது. அவர் உடலில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகள் நிவர்த்தியாகி, ஆரோக்கியமும் மன நலமும் சீராகும்.

ரெய்கியை கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கும் வழிமுறைகள் 

1. மனதினாலும் எண்ணத்தாலும் சிகிச்சை அளிப்பது.

2. வார்த்தைகளால் சிகிச்சை அளிப்பது.

3. பார்வையினால் சிகிச்சை அளிப்பது.

4. தொடாமல் சிகிச்சை அளிப்பது.

5. கைகளால் தொட்டு சிகிச்சை அளிப்பது.

6. நீர், உப்பு, மண், உணவு பொருட்கள் மற்றும் உலோகங்களைக் கொண்டு சிகிச்சை அளிப்பது.


« PREV
NEXT »

No comments