முக்காலத்து செய்திகளும் கிடைக்கும் வழிமுறைகள்

மன ஓர்மை பெற்றவர்களுக்கு திரிகாலத்தில் இருந்தும் எவ்வாறான செய்திகள் கிடைக்கும்? அந்த செய்திகள் எவ்வாறு அவர்களை வந்தடையும்?

இந்த ஆற்றலை பெற்றவர்களுக்கு தொடக்கத்தில் அவர்கள் விரும்பிய செய்திகளை அறிந்துக்கொள்ள முடியாது. எதர்ச்சையாக ஓரிரு செய்திகள் மட்டுமே அவர்களை வந்தடையும். அவர்களின் மனமானது பக்குவமடைய தொடங்கும்போது, அவர்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய செய்திகளும். அவர்களை எச்சரிக்கும் செய்திகளும் கிடைக்கும். பின்பு அவர்களின் குடும்பத்தார்கள், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கெடுதல்கள் எச்சரிக்கை செய்திகளாக கிடைக்கும்.

பின்பு அவர்களின் குடும்பத்திலும், உறவிலும் நடக்கவிருக்கும் நல்ல மற்றும் கெட்ட நிகழ்வுகள் முன்னதாகவே கிடைக்க தொடங்கும். பிறகு சிறிது காலத்தில், மற்ற மனிதர்களின் வாழ்விலும், இந்த உலகத்திலும் நடக்கவிருக்கும் நல்ல மற்றும் கெட்ட விசயங்கள் தெரிய தொடங்கும்.

மனம் முதிர்ச்சி அடையும்போது அவர்களின் வாழ்வில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்கான காரண காரியங்களும் விளங்கத் தொடங்கும். பின்பு இப்போது நடக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு முற்கால வாழ்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் கிடைக்க தொடங்கும். இப்போது செய்யும் செயல்கள் பிற்காலத்தில் என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதும் விளங்கும். இறுதியாக அவர்கள் விரும்பும் காலத்துக்கு மனம் சென்று, விரும்பிய காலத்தில் நடந்த, நடக்கும் மற்றும் நடக்கவிருக்கும் விஷயங்களை அறிந்துக் கொள்ளலாம்.

செய்திகள் கிடைக்கும் வழிமுறைகள்

1. சிலருக்கு காதுகளில் மெல்லிய குரலாக செய்திகள் கேட்கும்

2. சிலருக்கு மனதுக்குள் குரலாக செய்திகள் கிடைக்கும்.

3. சிலருக்கு மனதுக்குள் எழுத்துக்களாகத் தெரியும்.

4. சிலருக்கு அந்த நிகழ்ச்சி அவரின் முன்பாக நடப்பதை போன்றும், அவர் அதை காண்பதை போன்றும் இருக்கும்.

5. சிலருக்கு சில நிகழ்வுகள் நிழலைப் போன்று தெரியும்.

6. சிலருக்கு புகைப் போன்றும் நிழலைப் போன்றும் உருவங்களும், காட்சிகளும் தெரியும்.

7. சிலருக்கு நடக்கவிருக்கும் அல்லது நடந்த விசயங்கள் சினிமா காட்சிகளைப் போன்று கண்களுக்குள் ஓடும். சிலருக்கு மனதுக்குள் ஓடும். சிலருக்கு தலைக்குள் ஓடும்.

8. சிலருக்கு நடக்கவிருக்கும் நிகழ்வுகள் முன்கூட்டியே கனவில் காட்டப்படும்.

9. சிலருக்கு மற்ற மனிதர்கள் மூலமோ, பத்திரிக்கைகள், புத்தகங்கள், தொலைக்காட்சி, வானொலி, போன்ற விசயங்கள் மூலமோ உணர்த்தப்படும்.

10. சிலருக்கு நடக்கவிருக்கும் நிகழ்வுகள் நடந்துவிட்டவைப் போன்றும் அதை அவர் முன்கூட்டியே கண்டுவிட்டதை போன்றும் அனுபவித்ததைப் போன்றும் தோன்றும்.

11. சிலருக்கு மனதுக்குள்ளேயே விவாதங்கள் நடக்கும். அதாவது அவரே கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு, அவரே பதில்களையும் சொல்லிக்கொள்வார். ஆனால் அந்த பதிலை அப்போதுதான் அவர் முதன் முதலில் அறிவார். அந்தக் கேள்விகளும், பதில்களும் அவருக்கு அறிவிக்கப்படுகின்ற செய்திகளாக இருக்கும். மனதுக்குள் நடைபெறும் இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி, அவருக்கு தெரியாத விஷயங்களை அவருக்கு கற்றுத்தரும் ஒரு வழிமுறையாகும்.

சிலருக்கு இவற்றில் ஒன்று இருக்கும், சிலருக்கு இவற்றில் சில இருக்கும், சிலருக்கு அனைத்துமே இருக்கும். சிலருக்கு மற்ற வழிமுறைகளிலும் செய்திகள் கிடைக்கலாம். இதுவும் அவர் அவர் கர்மப் பலனை பொறுத்தே அமையும்.

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.