கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

மத சாயத்தில் திருவள்ளுவர்

திருவள்ளுவர் எங்கள் மதத்தை சார்ந்தவர், எங்கள் இனத்தைச் சார்ந்தவர், எங்கள் ஜாதியை சார்ந்தவர், என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு கேள்வி; நீங்கள் என்றைக்காவது திருக்குறளை முழுமையாக வாசித்திருக்கிறீர்களா?

திருவள்ளுவர் ஒரு ஹிந்து, கிறிஸ்துவர், பௌத்தர் சமணர், இஸ்லாமியர் என்று ஆளாளுக்கு சாட்சி கூறுகிறீர்கள். உங்களது சாட்சி உண்மையானதாக இருந்தால் திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் கூறியதைப் போன்ற வாழ்க்கை முறைகளை அமைத்துக் கொண்டிருக்கலா? அனைத்து உயிர்களையும் ஜாதி, மதம், இனம், வேறுபாடுகள் பார்க்காமல் தன் உயிரைப் போன்று எண்ணி வாழ்கிறீர்களா? மாமிசம் உண்ணுவது நிறுத்திவிட்டீர்களா? திருவள்ளுவர் கூறும் அறத்தொடு உங்களின் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டீர்களா?

திருக்குறள் கூறும் அறங்கள் அனைவரின் வேதங்களிலும் பிரதிபலிக்கின்றன என்றால், திருக்குறள் இந்த உலகில் இருக்கும் அத்தனை வேதங்களுக்கும் தகப்பனாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். கற்பனைக் கதைகளும், கற்பனை கதாபாத்திரங்களும், அச்சுறுத்தும் வேலைகளும், மிரட்டல்களும், எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் அறத்தை மட்டுமே பேசும் திருக்குறள் இந்த உலகின் அத்தனை வேதனைகளையும் விட உயர்ந்தது என்று நான் சாட்சி கூறுகிறேன்.

ஒரு மனிதர் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் போது, மற்ற மனிதர்கள் இவர் ஏன் மச்சான், மாமா, சித்தப்பா, பெரியப்பா, என்று உறவு கொண்டாடுவது இயல்பாக நடப்பது தான். ஒரு மனிதன் உயர்வான இடத்தில் இருந்தால் நீங்கள் அவர் இடத்திற்கு உயரம் முயற்சி செய்ய வேண்டுமே ஒழிய உங்கள் அளவுக்கு உயர்ந்த மனிதரை தாழ்த்துவதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது.

திருக்குறள் சத்தியமான வேதம். அது சத்தியமான உண்மைகளை பேசுகிறது என்ற தெளிவும் அறிவும் உங்களுக்கு வந்து விட்டால். இதுவரையில் நீங்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்த கற்பனைகளையும் மூடநம்பிக்கைகளையும் விட்டுவிட்டு திருக்குறளில் பின்பற்றி நடப்பது தான் ஒரு தெளிவான மனிதனுக்கு அடையாளம். அதை விட்டுவிட்டு உங்கள் கற்பனைகளுக்கும் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப திருக்குறளை வளைத்து உங்கள் வேதங்களுடன் இணைத்து பேசுவது தவறு. அது பேதமையின் அய்யோக்கிய தனத்தின் அடையாளமாகும்.

திருவள்ளுவர் ஜாதி, மதம், இனம், நம்பிக்கைகள் அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவரை புரிந்துக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். அவரை புரிந்துக் கொள்ள உங்களால் இயலாவிட்டால் அவரை விட்டுவிடுங்கள். உங்களின் தரத்துக்கு அவரை தாழ்த்த முயற்சி செய்யாதீர்கள்.

« PREV
NEXT »

No comments