தேடித் தேடித் தேடிப்போய்
தொலைந்து போனார் பலர்

ஓடி ஓடி ஓடியே
ஓய்ந்து போனார் பலர்

நடந்து நடந்து நடந்தே
கலைத்துப் போனார் பலர்

நீ எதையுமே
தொலைக்கவில்லை
தேடாதே

நீ சென்று சேரவேண்டிய
இடமும் இல்லை
பயணிக்காதே

மனம்தான் மனிதன்
மனதை புரிந்துகொள்
சும்மா இரு மரமாக

மரத்துக்குத்தான்
மனிதனைத் தெரியும்

மனம்தான் உன்
விளைநிலம்

நிலத்தை உழுதுவிடு
விதைகளை தயார்செய்

மேகத்தைப் பிழிந்து
நீரெடுக்க யாராலும் முடியாது

மழை வரும்போது வரட்டும்
விளைச்சல் நிச்சயம் உண்டு

மனம்தான் மனிதன்
மனதை புரிந்துகொள்
சும்மா இரு மரமாக