புத்தர் விளக்கும் கர்மா கோட்பாடுகள்

கர்மவினை என்பது என்ன?
கர்மா மற்றும் வினை இந்த இரண்டு சொற்களுக்கும் ஒரே பொருள்தான், மொழிகள் மட்டுமே மாறுபடுகின்றன. கர்மா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு, கருமம், செயல் அல்லது வினை என்று பொருள்படும். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களை தான் கர்மா என்ற சொல் குறிக்கிறது. யார் எந்த செயலை செய்தாலும் அதற்கான விளைவு என்று ஒன்று இருக்கும். அனைவரும் அவர் அவர் செய்த செயலுக்கான பலனை அனுபவித்தே தீரவேண்டும். பலன் நன்மையானதா? தீமையானதா? என்பது செய்த செயலை பொறுத்தே அமைகிறது. செய்த செயல்களின் காரணமாக விளையும் விளைவுகளுக்கு ரிபக்க என்று பெயர்.

கர்மா என்பது உண்மையில் உண்டா இல்லையா?
மனிதர்களின் மனதில் பதிவாகும் அனைத்துமே கர்மாக்கள் தான். ஒருவர் சுய நினைவோடு செய்யும் அனைத்துமே கர்மாக்கள் தான். அவற்றிற்கு பிரதிபலன்கள் நிச்சயமாக உருவாகும். தன் சுய உணர்வு இல்லாமல் தவறுதலாக செய்த செயல்களுக்கு கர்மகணக்கு கிடையாது. மனப்பதிவுகள் உருவாகவில்லை என்றாலும் கர்மா கிடையாது. உதாரணத்துக்கு பற்றற்ற துறவிகள் பற்றில்லாமல் செய்யும் செயல்களுக்கு கர்மா கிடையாது. தவறுதலாக சிறு உயிர்களை மிதித்துவிட்டால் கர்மா கிடையாது.

பலருக்கு கர்மா என்று ஒன்று உள்ளதா? கர்மகணக்கு என்று ஏதாவது உள்ளதா? என்ற குழப்பமும் சந்தேகமும் இருக்கும். சிலர் கர்மா என்பது இந்து, புத்த, சமன மதங்கள் சம்பந்தபட்டது என்றும் எண்ணுகிறார்கள். உண்மையில் கர்மா என்பது செய்யும் செயலும் அதன் விளைவுகளும் தான். மனிதர்கள் புரியும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு விளைவு நிச்சயமாக உருவாகும் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களினால் உருவாகும் சூட்சமமான விளைவுகளை தான் கர்மகணக்கு என்றழைப்பார்கள்.

கர்மாவின் விளைவுகள்
கர்மாவின் விளைவுகள் இவ்வாறுதான் இருக்கும் என்பதை யாராலும் விலக்கிவிட முடியாது. இயற்கையின் கணக்குகளை யாரும் கணக்கிடவோ கணித்திடவோ இயலாது. கர்மத்தின் விளைவுகள் மட்டும் இன்று வரையில் யாருக்கும் தெரியாது. இது சரி, இது தவறு என்று மனிதர்கள் போடும் கணக்குகளுக்கும், இயற்கையின் கர்ம கணக்குகளுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது.

மந்திரத்தால் மாங்காய் காய்க்காது
அந்த யோகம் செய்யுங்கள், இந்த மந்திரம் சொல்லுங்கள், அந்தக் கோயிலுக்கு செல்லுங்கள், இந்த இடத்துக்குச் செல்லுங்கள், அந்த கயிறு கட்டுங்கள், வீட்டில் அதை மாட்டுங்கள், கர்மா கழிந்துவிடும் என்று சொல்லுவதில் அணுவளவும் உண்மை இல்லை.

யாராக இருந்தாலும். செய்த செயலுக்கான பலனை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். யாருக்கும், எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும், எந்த சலுகைகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது.

கர்மாவை வெல்லும் ஒரே வழி
கருடன் பறக்க காற்றின் வேகம் தடையாக இருக்கும் போது, கருடன் மேகத்துக்கு மேலே சென்றுவிடுமாம். மேகத்தின் மேலே, காற்றின் இடைஞ்சல்கள் இன்றி சுதந்திரமாய் பறக்குமாம். அதைப் போன்றே கடலில் கொந்தளிப்புகள் உண்டாகும் வேளைகளில் கடல் வாழ் உயிரினங்கள், ஆழ்கடலுக்குள் சென்றுவிடுமாம். அங்கு பாதுகாப்பாக இருக்குமாம்.

இறை பக்தியில் முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு, அல்லது ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு மேலே சென்றுவிட வேண்டும். அல்லது பற்றற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஆழமாக சென்றுவிட வேண்டும். இவைதான் கர்மாவை மற்றும் வழிகள், வேறு வழிகள் கிடையாது. கடவுளைத் தவிர யாராலும் கர்மாவை மற்ற இயலாது, முடியும் என்றாலும் கடவுள் அதை செய்யமாட்டார்.

அவர் அவர் விதைத்ததை அவர் அவர் அறுவடை செய்தே ஆகவேண்டும். மனிதர்களின் விதைப்பு மனதில் தான் தொடங்குகிறது அதனால் மனதை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

மனமில்லாதவர்களுக்கு கர்மகணக்கு கிடையாது
கர்மா மனதின் மூலமாகவும், சூட்சமமாகவும் செயல்படுகிறது. மனதைத் தெளிவு படுத்தி சுத்தமாக வைத்திருந்தால் மட்டுமே, பழைய கர்மாக்களின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்கலாம். மற்றபடி அனைவரும் செய்ததை அனுபவித்தே ஆகாவேண்டும். பற்று அறுத்தவர்களுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு. கர்மா மனதிலிருந்து செயல்படுவதால், மனம் இல்லாதவர்களுக்கு கர்மா கிடையாது.

புத்தர் சொல்லும் கர்மா
புத்தர் சொல்கிறார், அவர் அவர் செய்த செயல்களின் பலன்கள் (கர்மபலன்கள்) காளைகள் பூட்டப்பட்ட மாட்டுவண்டியைப் போன்றது. மனிதர்கள் தான் காளைகள் அவர்கள் செய்த செயல்கள்தான் வண்டி. காளைகள் செல்லும் இடங்களுக்கெல்லாம் வண்டி சுயமாக பின் தொடரும் என்கிறார்.

கர்மாவில் இருந்து தப்பிக்க
வாழ்நாள் முழுவதும் நிம்மதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ வேண்டுமா?. மனதறிந்து யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யாதீர்கள். மனிதன், மிருகம், நீர்வாழ் உயிரினங்கள், பூச்சிகள், தாவரங்கள், இயற்கை, என யாருக்கு தீங்கு செய்தாலும், கண்டிப்பாக பலனை அனுபவித்தே ஆகா வேண்டும்.

குறள் 317:
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம், மாணாசெய் யாமை தலை.

எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த உயிருக்கும், உடலாலும் மனதாலும் ஒரு சிறிய தீக்கு கூட செய்யாமல் இருப்பது தான் சிறப்பான செயலாகும்.


To Top