கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

பயிற்சியும் தீட்சையும் இல்லாமல் அனைவரும் ஹீலிங்க் செய்வது எப்படி?How to do healing without training and attunement?
« PREV
NEXT »

No comments