கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

ஆற்றலை சரியான இலக்கை நோக்கி அனுப்ப

பிரபஞ்ச ஆற்றலை முறையாகவும் இலகுவாகவும் தன் இலக்கை நோக்கி அனுப்ப. ரெய்கியை அனுப்புபவரும் அதை பெறுபவரும் அமைதியாகவும், சாந்தமாகவும், மன ஓர்மையுடனும் இருத்தல் வேண்டும்.

ஆற்றல் பற்றிய கட்டுரையை வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் இந்த உலகில் அனைத்துமே ஆற்றல் தான். மனிதர்கள் முதல் தாவரங்கள் வரையில் அனைத்துமே ஆற்றலின் மறு உருவங்கள்தான். அதனால் அனைத்து உயிர்களுக்கும், இயற்கையின் படைப்புகளுக்கும் ஆற்றல் தேவைப்படும்.

அதனால் ரெய்கியை அனுப்புபவரும் அதை பெறுபவரும் ஒரே மன நிலையில் இல்லாவிட்டால், அனுப்பிய ஆற்றல் போய் சேருவதற்குள் பாதி வழியில் கரைந்துவிட அல்லது முழுமையாக சென்று அடையாமல் இருக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மற்ற உயிர்களும் பொருட்களும் அந்த ஆற்றல்களை ஈர்த்துக் கொள்ளும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

« PREV
NEXT »

No comments