உயர் வள்ளுவம் - 46 - தவம் பாகம் 2 கூடா ஒழுக்கம் பாகம் 1 thavam 2 kuda olukkam 1

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.
To Top