கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

உயர் வள்ளுவம் - 45 - புலால் மறுத்தல் பாகம் 2 தவம் பாகம் 1 (Pulalmaruthal 2 Thavam 1)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.
« PREV
NEXT »

No comments