உயர் வள்ளுவம் - 42 - துறவறவியல் அறிமுகம் (Thuravaraviyal)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.
To Top