உயர் வள்ளுவம் - 30 - பிறனில் விழையாமை-2 / பொறையுடைமை (Piranil Vizhaiyamai-2_Poraiyudaimai)


கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.
To Top