கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

உயர் வள்ளுவம் -25 - செய்ந்நன்றியறிதல் (Seinanriarithal)


கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

« PREV
NEXT »

No comments