1. சிகிச்சையை தொடங்கும் முன் மாஸ்டர் 20 நிமிடங்கள் தியானம் செய்ய வேண்டும்.

2. சிகிச்சைக்கு முன்பு இறைவன், இயற்கை மற்றும் பிரபஞ்ச ஆற்றலின் உதவியை கோர வேண்டும்.

3. நோயாளியை சாயாமல் நாற்காலியில் அமர சொல்ல வேண்டும் அல்லது கட்டிலில் படுக்க சொல்ல வேண்டும்.

4. சுருக்கமாக ரெய்கி சிகிச்சை பற்றிய விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும்.

5. சிகிச்சையை தொடங்கும் முன் நோயாளியை 10 நிமிடங்கள் அமைதியாக இருக்க சொல்ல வேண்டும்.

6. நோயாளி குணமாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் சிகிச்சையை தொடங்க வேண்டும்.

7. சிகிச்சை அளிப்பவர் தன்னை பாதுகாக்கும் கவசம் செய்ய வேண்டும்.

8. நோயாளிக்கு தலையில் தொடங்கி கால்கள் வரையில் ஆற்றலையும், ஆராவையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் (cleansing).

9. தொட்டோ, தொடாமலோ, முத்திரைகள் மூலமாகவோ அவருக்கு ரெய்கி ஆற்றலை அனுப்ப வேண்டும்.

10. தொந்தரவு உண்டான உடல் பகுதிக்கு ரெய்கியை அனுப்ப வேண்டும்.

11. ரெய்கி ஆற்றல் மாஸ்டரின் உடலின் புகுவதையும், பின் நோயாளியின் உடலில் புகுவதையும் கவனிக்க வேண்டும்.

12. நோயாளியின் உடலுக்குள் செல்லும் ஆற்றல் தடைப்படும் போது அல்லது குறையும் போது, குணப்படுத்தும் வேலை முடிந்துவிட்டது என்று அர்த்தம்.

13. நோய் குணமாகும் என்ற நம்பிக்கையை நோயாளிக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

14. சிகிச்சைக்கு பிறகு இறைவனுக்கும், இயற்கைக்கும், ரெய்கிக்கும் நன்றி கூற வேண்டும்.