ஆற்றல் (energy) ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், விலங்குக்கும், தாவரத்திற்கும் மிகவும் அவசியமானது. ஆற்றல் உயிர்களை வாழ வைக்கிறது. ஆற்றல் குறைபாடே உயிர்களை கொல்கிறது. மனிதர்களுக்கு உணவு, தண்ணீர், இயற்கை, மழை, பயிற்சிகள், தியானம், பிரார்த்தனை, வழிபாடு போன்றவற்றால் ஆற்றல் கிடைக்கிறது.

உணவு பழக்கங்கள் 
உடலுக்கு ஒத்துக் கொள்ளும் உணவுகளையும், எளிதாக ஜீரணிக்க கூடிய உணவுகளையும் உட்கொள்ளும் போது உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்கலாம். உடலுக்கு ஏற்ற உணவு எனும் போது அது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் மாறுபடலாம். ஒரு தாய்க்கும் சேய்க்கும் கூட உணவின் தேவைகள் மாறுபடலாம். பழங்களும் காய்கறிகளும் மட்டுமே அனைத்து மனிதர்களுக்கும் ஒத்துக்கொள்ள கூடிய உணவாகும். அவற்றில் மட்டுமே மனித உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் நிறைந்து காணப்படுகின்றன.

வழிபாடுகள் மற்றும் பயிற்சிகள் 
தொழுகை, வழிபாடு, பிராத்தனை, தியானம், யோக, தைச்சி, மூச்சு பயிற்சி, மற்றும் மற்ற ஆன்மீக பயிற்சிகளின் மூலமாக மனித உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்கலாம், மேலும் தக்க வைக்கலாம். இவ்வாறான பயிற்சிகள் உடலின் ஆற்றல் சீர்கெடாமல் தடுப்பதோடு, சீராக செயல்படவும் உதவும்.

இயற்கையோடு இணைதல்
காடு, மலை, கடல், ஆறு, அருவி, குளம், புல்வெளி, போன்ற இடங்களில் கால்களில் செருப்பின்றி நடக்கும் போதும், அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் போதும், குளிக்கும் போதும் பிரபஞ்ச ஆற்றல் உடலில் அதிகரிக்கும். சீர்கெட்ட ஆற்றல் சரி செய்யப்படும். மேலும் ஆற்றலும் இயற்கையின் தொடர்பும் மேம்பாடு அடையும்.