கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

பெண்கள் ருத்திராட்சம் அணியலாமா?பெண்கள் ருத்திராட்சம் அணியலாமா கூடாதா? பெண்கள் ருத்திராட்சம் அணிவது தீட்டாகுமா? தீட்டு என்பது என்ன? நம் முன்னோர்கள் மற்றும் ஞானிகள் தீட்டு என்ற ஒன்றை ஏன் உருவாக்கினார்கள்? தீட்டு என்று சொல்வதன் நோக்கம் என்ன? ஞானிகள் காடுகளுக்கும் மலைகளுக்கும் செல்வத்தின் நோக்கம் என்ன?
« PREV
NEXT »

No comments