தியானத்தில் மனம் வெளிப்படுத்தும் இரகசியங்கள்

மனதுடன் பேசவும், மனதிடமிருந்து இரகசியங்களையும், தகவல்களையும் அறிந்துக் கொள்வதற்கு ஒரு எளிய வழிமுறை.

மனிதர்களின் இடையூறுகள் இல்லாத ஒரு இடத்தில் அமைதியாக அமர்ந்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குப் பிடித்த அல்லது தெரிந்த தியான முத்திரையை பயன்படுத்துங்கள். தியானத்தில் அமைதியாக அமர்ந்து, உங்களை கவனிக்க தொடங்குங்கள்.

நீங்கள் சுவாசிப்பதை கவனியுங்கள். உங்கள் மூச்சுக் காற்று எவ்வாறு உடலுக்குள் செல்கிறது என்பதை கவனியுங்கள். உடலின் உள்ளே அந்த காற்று எங்கெல்லாம் பிரயாணம் செய்கிறது என்பதை கவனியுங்கள். அந்த மூச்சுக் காற்று எவ்வாறு உள்ளே செல்கிறது, எங்கெல்லாம் பயணப்பட்டு பின்பு எவ்வாறு உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது என்பதை கவனியுங்கள்.

எந்த கற்பனையும் செய்ய வேண்டாம். மந்திரங்களை ஜெபிக்க வேண்டாம். எந்த வார்த்தையையும் உச்சரிப்பு வேண்டாம் அமைதியாக இருந்தால் போதும். சிறிது நேரத்தில் மனம் அமைதி அடையும்.

அமைதியான மனம், உங்களிடம் தன் கவலைகளை வெளிப்படுத்தலாம், உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை, தரலாம் நடக்கப் போகின்ற விஷயங்களை தெரியப்படுத்தலாம், முன்னெச்சரிக்கையாக நடக்கவிருக்கும் தவறுகளை தெரியப்படுத்தலாம், புதிய அறிவு தகவல்களை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளலாம். உலகின் இரகசியங்களை கூட உங்களுக்கு அறிவிக்கலாம்.

எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் மனம் சொல்வதை கேட்டுக் கொண்டு மட்டும் இருங்கள் அதை கட்டுப்படுத்தவோ அல்லது அதற்கு பதில் சொல்லவோ வேண்டாம். வெறும் பார்வையாளர்களைப் போல் பார்த்துக்கொண்டும், கேட்டுக்கொண்டும் இருங்கள்.

இந்த கவனிப்பு, இந்த ஒருமை, தொடர்ந்து இருந்தால்; உங்கள் மனம் சக்தி பெற்று பல அரிய தகவல்களையும், அமானுஷ்யமான விஷயங்களையும், இரகசியங்களையும், உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும். உங்கள் மனமே உங்களுக்கு வழிகாட்டும். சில கால தியானப் பயிற்சிகளுக்கு பின்பு, உங்கள் மனம் சாதாரண விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் போதே உங்களுடன் உரையாடும். உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை தரும், உங்களுக்கு வழிகாட்டும்.

இதில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால். தியானத்திலோ, அல்லது பொதுவிலோ முதலில் மன இச்சை என்று அழைக்கப்படும், உங்களின் மனதின் ஆசைகளே உங்களுடன் முதலில் பேசும். அது உங்களுக்கு எந்த நன்மையையும் தராது. அது தனது கற்பனைகளை, ஆசைகளை, வக்கிரங்களை, மற்றும் நம்பிக்கைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும்.

உன்னிப்பாக மனதின் வார்த்தைகளை கவனிக்க பழகினால், எளிதாக வித்தியாசப் படுத்தி புரிந்துகொள்ளலாம்.


To Top