கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

நோய்களை குணபடுத்தும் மனம்

உடல் நலம்பெற வேண்டுமென்றால், முதலில் என் உடலுக்கு நோய்களைக் குணப்படுத்தும் தன்மை இருக்கிறது, என் நோய்கள் முழுமையாக குணமாகும், உடல் நலம் மேம்படும், என்ற நம்பிக்கை மனதில் தோன்ற வேண்டும். நுனிப்புல் மேயும் கதையாக இல்லாமல், அதை ஆழ் மனமும் முழுமையாக நம்ப வேண்டும் . எப்போது என் நோய்கள் குணமாகும் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்குள் தோன்றுகிறதோ, அந்த நொடி முதல், உங்கள் நோய்கள் குணமாகத்  தொடங்கிவிடும்.

மனம் மட்டும் செம்மையாக இருந்தால், யாரையும் யாராகவும் மாற்றும் ஆற்றல் மனதுக்கு உண்டு. மனம் தான் மனிதன். ஒருவன் முழுமையாக நம்பிக்கை கொள்வானேயானால், புற்றுநோய்க்  கூட மருந்து மாத்திரைகளின்றி சுலபமாகக்  குணமாகும். மனதாலே குணபடுத்த முடியாத நோய்களே, இந்த உலகில் இல்லை. மனதைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள், ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள்.


« PREV
NEXT »

No comments