கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

Reiki Tamil Class #18 Guide to use Dowsing Rod and energy test with dowsing rod

டௌசிங் ரோட்டை  எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஆற்றலை சோதிப்பது? 
« PREV
NEXT »

No comments