பெண்களின் அனைத்து உடல் உபாதைகளையும் குணப்படுத்தக் கூடிய அக்குபங்க்சர் புள்ளி.