கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

விதிக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம்✔விதி என்பது என்ன?
✔விதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
✔விதிக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம் 
« PREV
NEXT »