விரதம் இருப்பது எதற்காக?

கடவுளின் பெயராலும் மதங்களின் பெயராலும் மனிதர்கள் விரதம் இருந்தாலும். விரதம் இருப்பதின் முக்கிய நோக்கம் வயிற்றையும் குடலையும் சுத்தம் செய்வதும், மனதைக் கட்டுப்படுத்துவதும் ஆகும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.