மருந்து மாத்திரைகளை நிறுத்தி. பால், புளிப்பான மற்றும் காரமான உணவுகளை தவிர்த்து. நன்றாக பசிக்கும்போது மட்டும் உணவை உட்கொண்டாலே அல்சர் குணமாகிவிடும்.