உடலின் எதிர்ப்புச் சக்தி என்பது என்ன?

உடலின் எதிர்ப்புச் சக்தி என்பது உலகின் சீதோசன, வானிலை, மாற்றங்களிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் உடலை பாதுகாக்க இறைவன் கொடுத்த ஆற்றலாகும். இந்த உலகில் வாழும் அத்தனை உயிரினங்களுக்கும் எதிர்ப்புச் சக்தி இருக்கும்.

மனிதனுக்கு உடலளவிலும் மனதளவிலும் தொந்தரவுகளும் நோய்களும் அண்டாமல் பாதுகாப்பது அந்த எதிர்ப்புச் சக்தியின் வேலையாகும்.

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.