கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

Reiki Tamil Class #7 - Attunment - தீட்சை


✔️ரெய்கி தீட்சை என்றால் என்ன?
✔️எவ்வாறு தீட்சை அளிக்க / பெற வேண்டும்?
✔️ அதன் நன்மைகள் என்ன?
✔️ மற்றும் தீட்சை பற்றிய விளக்கங்கள்.

« PREV
NEXT »

No comments