கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

Reiki Tamil Class #3 - Energy - ஆற்றல் - சக்தி


Energy - ஆற்றல் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது? நம் வாழ்க்கையில் அது என்ன செய்கிறது? ஆற்றல் நல்லதாகவும் கெட்டதாகவும் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
« PREV
NEXT »

No comments