மனநிம்மதி எதில் கிடைக்கும்?

வாழ்க்கையில் வழங்கப்பட்ட வற்றையும் நடப்பனவற்றையும் உள்ளது உள்ளபடி ஏற்றுக்கொண்டு, மற்றவர் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படாமல் இருந்தாலே, மனம் சஞ்சலப்படாமல் எப்பொழுதும் நிம்மதியாக இருக்கும்.

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.