மனிதர்களின் குண்டலினி சக்தி


குண்டலினி சக்தி
குண்டலினி என்றவுடன் இந்து மற்றும் பௌத்த மதங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது ஒரு தவறான செயலாகும். மனித உடலில் அமைந்திருக்கும் தலை, கை கால்கள், மற்றும் உள்ளுறுப்புகளை போன்று, குண்டலினியும் இறைவன் மனிதர்களுக்கு வழங்கியதுதான், அது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல. குண்டலினி ஒரு மாய வித்தையோ, மந்திர சக்தியோ அல்ல. உடலுக்கு தேவையான, சுவாசத்தை போன்று குண்டலினியும் ஒரு அடிப்படை ஆற்றலாகும். இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் எண்ணையைப் போன்று மனித உடலில் இது செயல்படுகிறது. 

குண்டலினி சக்தி என்பது மனித உடலின் அடிப்படை ஆற்றலாகும். இந்த ஆற்றல் மனிதனின் முதுகெலும்பில், கீழே ஆக கடைசி எலும்பு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் பெரும்பாலும் பாம்பு சின்னத்தை பயன்படுத்துவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். அதற்கு காரணம் குண்டலினி சக்திதான். குண்டலினி சக்தி மனிதனின் உடலையும் மனதையும் சமப்படுத்துவதால், மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் குண்டலினியை குறிக்கும் பாம்பு சின்னத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

குண்டலினியின் இருப்பிடம் மூலாதார சக்கரமாகும், சுருண்டு படுத்திருக்கும் ஒரு பாம்பின் வடிவில் குண்டலினி அமைந்திருக்கும். நிலையாக அசையாமல் இருக்கும் பாம்பை அறிந்துக் கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். உருவமும் தன்மைகளும் ஒத்துப் போவதனால் குண்டலினியை குறிக்க பாம்பின் வடிவத்தை பயன்படுத்தினார்கள் நம் முன்னோர்கள். 
இந்த ஆற்றலின் ஆண் மற்றும் பெண் தன்மைகளை குறிப்பதற்காகவே சில வேளைகளில் இரண்டு பாம்புகளை குறியீடாக பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த ஆற்றல் மனிதனின் வாழ்க்கையில் அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும், அனைத்து இடங்களிலும் செயல்புரிகிறது. குண்டலினி ஆற்றல் எவ்வளவு வீரியமாக இருக்கிறதோ மனிதர்களின் வாழ்க்கை அவ்வளவு உயர்வாக இருக்கும். விலங்குகளுக்கும் குண்டலினி ஆற்றல் உள்ளது.


 
(குண்டலினி ஆற்றலின் சின்னம்)

ஆழமாக வாசிக்கும் போதோ, சிந்திக்கும் போதோ, தியானத்தில் இருக்கும் போதோ, தொழுகை, வழிபாடுகள் நடத்தும் போதோ உங்களின் முதுகெலும்பின் வால் பகுதியை மென்மையாக தொட்டுப்பார்த்தால், அது உஷ்ணமாக இருப்பதை உணரலாம். காரணம் இவ்வாறான செயல்களை செய்யும் போது, மூலாதாரம் வீரியத்துடன் செயல்படுகிறது.

சிலருக்கு அதிக நேரம் தியானம் செய்தாலோ, மந்திரங்களை ஜெபித்தாலோ, தொழுகை செய்தாலோ, யோகா செய்தாலோ, வழிபாடுகள் செய்தாலோ, சிந்தனை செய்தாலோ மலச்சிக்கல் அல்லது தலைவலி உண்டாகலாம். இதற்கும் காரணம் மூலாதாரத்தில் இருக்கும் குண்டலினிதான். குண்டலினி அதிகப்படியான உஷ்ணம் அடையும்போது, உடலின் உஷ்ணம் அதிகரித்து தலைவலியோ, மலச்சிக்கலோ உண்டாகலாம். குண்டலினி உஷ்ணத்துடன் மற்ற சக்ராக்களுக்கு பரவும்போது மற்ற உறுப்புகளின் உஷ்ணமும் அதிகரிக்கலாம். தியானம் செய்வதன் முக்கிய நோக்கம் குண்டலினி ஆற்றலை கட்டுப்படுத்துவதும் சமப்படுத்தும் ஆகும்.

To Top