குளத்தில் குளித்தால் புண்கள் உண்டாவது எதனால்?

குளம், ஆறு, குட்டை, கடல் போன்ற இயற்கையான நீர்நிலைகளில் குளித்தால் சிலருக்கு புண்கள் உண்டாகக்கூடும். இதற்குக் காரணம் நீர்நிலைகளில் இருக்கும் பஞ்சபூத சக்திகளை கிரகித்துக்கொண்டு, ஆற்றலை அதிகரித்து, அந்த உடலில் தேங்கியிருக்கும் கழிவுகளை தோல் மூலமாக உடல் வெளியேற்ற தொடங்குகிறது. 

இரத்தத்தில் இருக்கும் கழிவுகளை வெளியேற்றவே தோலில் புண்கள் உண்டாகின்றன. இரத்தத்தில் கழிவுகள் அதிகமாக இல்லாவிட்டால் புண்கள் உண்டாகமாட்ட. இரத்தத்தில் இருக்கும் கழிவுகள் முழுமையாக வெளியேறியதும் புண்கள் தழும்புகள் கூட இல்லாமல் மறைந்துவிடும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.