குழந்தைகளுக்கு பாக்கெட் பால் கொடுக்கலாமா?

பாக்கெட் பால் என்பது குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் கொடுக்கும் விஷம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகள் மட்டுமின்றி பெரியவர்களுக்கு பாக்கெட் பாலை தவிர்க்க வேண்டும்.

To Top