குழந்தைக்கு எதனால் வயிறு உப்புசம் உண்டாகிறது?

குழந்தையின் வயிறு உப்புசமாக இருந்தால், அந்த குழந்தைக்கு பசியில்லாமல் பால் கொடுக்கிறார்கள் என்று பொருளாகும். அந்த குழந்தை அருந்தும் பால் முழுமையாக ஜீரணமாகாததால், அருந்திய பால் வயிற்றில் கெட்டுப்போய் வயிற்றில் உப்புசம் உண்டாகிறது.

குழந்தைக்கு வயிறு உப்புசமாக இருந்தால் பால் கொடுப்பதை குறைக்க வேண்டும். சிறிது ஆறிய வெந்நீர் கொடுக்கலாம். குழந்தையை பசியினால் நன்றாக அழ விட்டு பிறகு பால் கொடுக்கவும். 

பவுடர் பால் கொடுப்பவர்களாக இருந்தால் அதிகமாக தண்ணீர் கலந்து கொடுக்கலாம். உப்புசம் குணமாகவில்லை என்றால் குழந்தைக்கு கொடுக்கும் பாலை மாற்றிப் பார்க்கலாம். 

To Top