கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

மனித உடலில் சக்கரங்கள் என்பது என்ன?

மனித உடலில் ஏழு சக்தி மையங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றை சக்ரா என்று அழைப்பார்கள். சக்ரா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு சக்கரம் அல்லது சுழல்வது என்று பொருளாகும். மனித உடலில் அமைந்திருக்கும் இந்த சக்தி மையங்கள் எப்போதும் சுழன்று கொண்டே இருக்கும். ஆற்றல்களை உருவாக்குவதும் அதன் தொடர்புடைய பகுதிகளுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதும் இவற்றின் வேலையாகும்.

இந்த சக்கரங்களில் ஏற்படும் குறைபாடுகளும், சத்தி தட்டுப்பாடுகளும் அதன் தொடர்புடைய உறுப்புகளில் நோய்களையும், அதன் கடமைகளை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாமல் மனித வாழ்க்கையில் சில சிக்கல்களையும் உருவாக்குகின்றன.

உடலின் சர்க்கரங்களை சரி செய்வதன் மூலம் மனிதர்களின் அனைத்து வகையான நோய்களையும். வாழ்க்கையின் அனைத்து வகையான துன்ப துயரங்களையும் களைய முடியும்.

(மனிதர்களின் ஏழு சக்கரங்களும் அவற்றின் அமைவிடமும்)

1. மூலாதாரம் - முதுகெலும்பின் ஆக கடைசி பகுதியில். வால் என்று அழைக்கப்படும் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

2. சுவாதிஸ்தானம் - தொப்புளில் இருந்து இரண்டு இன்ச் கீழே அமைந்துள்ளது.

3. மணிபூரகம் - தொப்புளுக்கும் நெஞ்சுக்கும் நடுவில் அமைந்துள்ளது.

4. அநாகதம் - நெஞ்சு பகுதியில் இருதயத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

5. விசுக்தி - கழுத்தில் தொண்டை குழியின் பின் அமைந்துள்ளது.

6. ஆக்ஞை - இரு கண்களின் புருவ மத்தியில் அமைந்துள்ளது.

7. சகஸ்ராரம் - உச்சந்தலையின் மேற்புறம். தலைக்கு ஒரு இன்ச் மேலே அமைந்துள்ளது.« PREV
NEXT »

No comments