கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

மென்பொருள் - Google Translate

Google Translate எந்த மொழியிலிருந்தும் எந்த மொழிக்கும் மொழி மாற்றம் செய்யக்கூடிய மென்பொருள். பலதடவை மேம்படுத்தப்பட்டு சரியாகவும் துல்லியமாகவும் மொழிபெயர்ப்பு செய்யக் கூடிய ஆற்றலை பெற்றுவிட்டது.

புரியாத வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த மென்பொருள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Download Google translate
http://bit.ly/2GBhBuE

« PREV
NEXT »

No comments