எதற்காக முகத்தில் எண்ணெய் வழிகிறது?

உடலின் ஆற்றல் அதிகமாக செலவழிக்கப்படும் போது, செலவழித்த ஆற்றல்களை ஈடுகட்ட உடல் பிரபஞ்ச சக்திகளை உடலுக்குள் கிரகிக்க தொடங்கும். ஈரத்தன்மை அதிகமாக இருந்தால் பிரபஞ்ச சக்திகளைக் கிரகிக்க எளிதாக இருக்கும் என்பதனால் முகத்தில் எண்ணெய்யைப் போன்ற ஒரு திரவத்தை சுரக்க செய்கிறது. அது எண்ணெய்யல்ல, அதை சவர்க்காரம் போட்டு கழுவவும் கூடாது. தேவைப்பட்டால் வெறும் தண்ணீரில் கழுவலாம், துணியால் அல்லது திசு பேப்பரால் துடைத்து கொள்ளலாம். 

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.