கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

பஞ்சபூதங்கள் யாவை?

பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து
1. நெருப்பு
2. நிலம்
3. காற்று
4. நீர்
5. மரம் / ஆகாயம்
« PREV
NEXT »