புதியவை
latest

மனம் எவற்றை பதிவு செய்யும்?

மனம் ஐம்பொறிகள் பார்க்கும், கேட்கும், உணரும், அனுபவிக்கும் அனைத்தையும் தனக்குள் பதிவு செய்யும்.
« PREV
NEXT »

No comments