பாக்கெட் பால் குழந்தைகளுக்கு விஷம். குழந்தைகளுக்கு மட்டுமின்றி பெரியவர்களும் பாக்கெட்பாலை தவிக்க வேண்டும்.