புதியவை
latest

உடலில் கட்டிகள் எதனால் உருவாகின்றன?

உடலில் உருவாகும் பெரும்பாலான கட்டிகள், கழிவுகளின் மூட்டைகளே. இரத்தத்திலும் தோலிலும், சதைகளிலும் உள்ள கழிவுகளை உடல் ஒரே இடத்தில் குவித்து வைத்திருக்கிறது. சற்று அவகாசம் கொடுத்தல் உடல் சுயமாகவே அந்த கட்டியில் இருக்கும் கழிவுகளை உடலைவிட்டு வெளியேற்றிவிடும்.
« PREV
NEXT »

No comments