வெயிலில் சிறுவர்கள் விளையாடினால் எந்த நோயும் உண்டாகாது, மாறாக உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்.