அல்சர் நோயாளிகள் காரமான மற்றும் புளிப்பான உணவுகளை சாப்பிடக் கூடாது. பசியில்லாமலும் சாப்பிடக் கூடாது.